Møtekalender 2019

Mandag 4. mars 2019 kl 10:00 - Verneområdestyrets kontor

Fredag 21. juni 2019, kl 10:00 - Befaring, hele dagen

Fredag 27. september 2019 - møtested ikke bestemt

Mandag 2. desember 2019 kl 10:00 -  Tromsø

I tillegg kan det bli flere møter og seminarer der verneområdestyret deltar.