Vedtekter

Vedtektene setter rammen for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltingsmyndighet.

I brev, datert 20. mai 2011 fra statsråden i Miljøverndepartementet, ble det informert om at det skulle etableres et verneområdestyre for Lyngsalpan landskapsvernområde. Vedtektene følger dette brevet.

Vedtektene lister opp formål, myndighet, geografisk avgrensing, sammensetning og oppgaver for styret.

Her kan du lese vedtektene for styret.

 

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:29.10.2015)