Planlagte tiltak

Sør Lenangsbotn
Sør Lenangsbotn, Foto: Oddrun Skjemstad

Verneområdestyret har utarbeidet en ny tiltaksplan for 2015. Denne planen er et plandokument med prioriteringer knyttet til skjøtsel, tilrettelegging og investeringer i Lyngsalpan landskapsvernområde.

En tiltaksplan/handlingsplan skal ta utgangspunkt i en etablert forvaltningsplan for verneområdet. Da det ikke forligger godkjent forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde, er tiltaksplanen basert på innmeldte behov fra brukerinteresser og befaringer i området. En flerårig tiltaksplan vil komme på plass når forvaltningsplanen foreligger.

Tiltaksplanen vil være en del av forvaltningsplanen for verneområdet. Forvaltningsplanen er under utarbeidelse. Det er derfor utarbeidet midlertidige tiltaksplaner. Det meldes inn behov for midler til tiltak i henhold til tiltraksplanen.

Her kan du gå inn å lese tiltaksplanen for 2015

Her er tiltaksplanen for 2014

(Publisert:14.01.2013 Sist endret:04.02.2015)