/Images/Midtre_Nordland/Lahko np/Sandvatnet_Lahko__Foto__Tore_Veisetaune_Statskog_Fjelltjenesten.JPGFjellrev på Saltfjellet   Foto: Kristian Sivertsen Kvitbergvatnet med Kvitberget i bakgrunnen Foto: Hanne Etnestad Foto: Ole Petter RundhaugLemen  Foto: Ole Petter Rundhaug Bredek - Slåttemarklandskap i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Foto: Ole Petter RundhaugStorlom  Foto: Gunnar RofstadNord Saulo og Balek Foto: Hanne Etnestad Foto: Hanne Etnestad

Midtre Nordland nasjonalparkstyre


Nyheter

Er du vår nye nasjonalparkforvalter?

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen, Láhko, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago nasjonalparker, i tillegg til to landskapsvernområder og sju naturreservat. Disse representerer hele spekteret av Nordlands flotte natur og villmark.   Fylkesmannen er arbeidsgiver for nasjonalparkforvalterne og disse er sekretariat for Midtre Nordland ...

(Publisert:04.10.2018)

Helikoptertransport av gran fra Junkerdalsura naturreservat

Nå er arbeidet med nedflyging av gran med helikopter fra Junkerdalsura naturreservat ferdig. Arbeidet ble effektivt utført, men på grunn av noe vind ble arbeidet noe forsinket. Nå er P-plassen langs veien inn til Junkerdalsura åpen igjen, og besøkende kan ferdes trygt over hengebrua på Storjord og langs veien og stien opp til Storjordfjell.

(Publisert:22.08.2018 Sist endret:06.09.2018)

Frakter ut gran fra Junkerdalsura naturreservat med helikopter

  Nå skal den rike lauv- og furuskogen oppe på Storjordfjell fram igjen. Den plantede grana i Junkerdalsura naturreservat skal derfor transporteres ut. Fra midten av august er det planlagt utflyging av tømmer med helikopter fra Storjordlia og ned til Storjord i Saltdal kommune

(Publisert:07.08.2018 Sist endret:08.08.2018)

Brukerundersøkelser

Nå har resultatene fra brukerundersøkelsene kommet! Dere finner de i fanen "publikasjoner og rapporter". Eller i lenken under.

(Publisert:16.05.2018)

Nasjonalparkkonferansen Velkommen Inn #2017

Velkommen inn! #2017 byr på kompetanse, inspirasjon og erfaringsutveksling. Sammen skal vi utforske og utfordre begrepet guiding som er hovedtema for årets konferanse.

(Publisert:06.11.2017)

Fylkesmannen påklager vedtak fattet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Karstlandskap

Fylkesmannen i Nordland påklager vedtak av Midtre Nordland nasjonalparkstyre, der det er gitt dispensasjon til transport av varer og utstyr med ATV til hytte ved Nedre Naver.

(Publisert:17.03.2016 Sist endret:18.03.2016)

Høring av endring av vern i Saltfjellet-Svartisen

Bjøllåvasstua ved Nordre Bjøllåvatn

Det er nå utarbeidet forslag til endring av vernet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, samt skisse til forvaltningsplan. Ulike forslag til endring av verneforskrifter, vernetype og avgrensning foreligger. Høringsfristen er satt til 1. november 2015.  

(Publisert:12.06.2015)

Rago - en av de 10 beste i Europa

Litlverivassforsen i Rago nasjonalpark i Sørfold. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

   Den engelske avisen the Guardian har kåret de ti beste nasjonalparkene i Europa «som du trolig aldri har hørt om». Her listes Rago opp som en av Europas flotteste nasjonalparker. Disse nasjonalparkene kan tilby ekstraordinært landskap og dyreliv – og langt færre turister enn kontinentets mer kjente parker, skriver The Guardian. "Rago er i seg selv er et spesielt imponerende skue. ...

(Publisert:31.03.2015)

Avgjørelse i klagesaker

Furu i Rago nasjonalpark

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i den senere tiden mottatt en rekke saker som har vært til klagebehandling hos klageinnstansen. Klageinnstansen har vært Klima og Miljødepartementet, men fra 23. januar 2015 ble klagebehandlingen overført til Miljødirektoratet.

(Publisert:26.02.2015)

Fjellrev blir prioritert art

Fjellrev på Saltfjellet

Fjellreven er vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd. Prioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre beskyttelse enn i dag. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å bedre situasjonen for truede arter. Fjellrev finnes i våre områder i og rundt Saltfjellet.

(Publisert:27.01.2015)
Vis nyhetsarkiv