/Images/Midtre_Nordland/Lahko np/Sandvatnet_Lahko__Foto__Tore_Veisetaune_Statskog_Fjelltjenesten.JPGFjellrev på Saltfjellet   Foto: Kristian Sivertsen Kvitbergvatnet med Kvitberget i bakgrunnen Foto: Hanne Etnestad Foto: Ole Petter RundhaugLemen  Foto: Ole Petter Rundhaug Bredek - Slåttemarklandskap i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Foto: Ole Petter RundhaugStorlom  Foto: Gunnar RofstadNord Saulo og Balek Foto: Hanne Etnestad Foto: Hanne Etnestad

Midtre Nordland nasjonalparkstyre


Nyheter

Rago fyller 50 år!

Bru over Litlverivassfossen, utløpet av Litlverivatnet

  Denne lille men likevel ville og mektige nasjonalparken har fått sitt navn fra det samiske ordet Rakkok. Rakkok betyr «vanskelig og ufremkommelig fjellområde». Kunne beskrivelsen passet bedre med dette fjellandskapet? Sammen med nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet er Rago en del i Nordens største sammenhengende fredede naturområde.  

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er utvidet!

På nyttårsaften i 2000 holdt Jens Stoltenberg statsministeren sin årlige nyttårstale. Med disse ordene satte Stoltenberg i gang en omfattende og langtekkelig prosess: «Uberørt natur får en stadig større verdi. Vi nå er kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over. Derfor vil Regjeringen foreslå at vi ikke gjennomfører de planlagte utbyggingene av vassdragene i Bjøllåga ...

(Publisert:16.10.2020)

Endelig godkjent besøksstrategi for Sjunkhatten nasjonalpark

Nå er besøksstrategien for Sjunkhatten nasjonalpark endelig godkjent.  Besøksstrategien er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten skal vareta naturverdiene og samtidig legge til rette for gode opplevelser for de besøkende og lokal verdiskapning i randsonen. Besøksstrategien viser hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå dette, for eksempel informasjon, fysisk ...

(Publisert:09.09.2020 Sist endret:01.10.2020)

Referat møte rådgivende utvalg desember 2019

11.desember 2019 hadde rådgivende utvalg sitt årlige møte med nasjonalparkstyre. Referatet er nå lagt ut under Rådgivende utvalg og i lenke under denne nyhetssaken. 

(Publisert:22.01.2020)

Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan Láhko nasjonalpark og invitasjon til informasjonsmøte

Elv i karstlandskapet 2

Herved kunngjøres det oppstart for arbeidet med ferdigstilling av forvaltningsplan for Lahko nasjonalpark.  I forbindelse med dette inviterer vi til åpent informasjonsmøte 29.oktober kl. 18.00 i kommunestyresalen til Gildeskål kommune.  Til dette møtet inviteres referansegruppen spesielt, men møtet er åpent for alle  som vil vite mer om eller gi innspill til det videre ...

(Publisert:18.10.2019 Sist endret:22.10.2019)

Besøksstrategien for Sjunkhatten er nå ute på høring!

Besøksstrategien til Sjunkhatten nasjonalpark har vært inne til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet. Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gjort nødvendige endringer i dokumentet.  Forslag til besøksstrategi legges herved ut til høring frem til 24. november 2019. Som følge av de åpne høringsmøtene 2. og 3. desember utvides høringsfristen til 3. desember 2019 ...

(Publisert:18.10.2019 Sist endret:26.11.2019)

Melding om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan og ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark

Herved kunngjøres det oppstart for arbeidet med revidering av forvaltningsplanen og ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark. Berørte kommuner vil være Fauske og Saltdal. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil være ansvarlig for arbeidet.  

(Publisert:12.08.2019 Sist endret:13.08.2019)

Enkel besøksstrategi Junkerdalsura

Enkel besøksstrategi for Junkerdalsura naturreservat ligger nå ute på høring. Høringsfrist er 1. september. Junkerdalsura naturreservat ble vernet den 21. desember 2000, og i 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsplan med verneforskriften som rammeverk. Besøksstrategien for Junkerdalsura naturreservat skal være en plan for hvordan man skal gjennomføre besøksforvaltningen i naturreservatet ...

(Publisert:14.06.2019 Sist endret:17.07.2019)

Besøksstrategi for Rago nasjonalpark

  Forslag til Besøksstrategi for Rago nasjonalpark har nå vært ute på høring til berørte parter og andre som kan ha interesser i området.

(Publisert:09.01.2019 Sist endret:17.07.2019)

Er du vår nye nasjonalparkforvalter?

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen, Láhko, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago nasjonalparker, i tillegg til to landskapsvernområder og sju naturreservat. Disse representerer hele spekteret av Nordlands flotte natur og villmark.   Fylkesmannen er arbeidsgiver for nasjonalparkforvalterne og disse er sekretariat for Midtre Nordland ...

(Publisert:04.10.2018 Sist endret:17.07.2019)
Vis nyhetsarkiv