Kontakt

Offisielle kontakter og søknader til styret skal sendest til:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Moloveien 10
8002 Bodø 
mail: fmnopost@fylkesmannen.no 

Kontakter og søknader som skriftlig blie stilt til denne adressen, blir arkivert og søkbar i den offentlige elektroniske postjournalen (OEP). Disse blir også automatisk sendt til nasjonalparkforvaltarene som forbereder sakene for styret.

 

Ved andre typer henvendelser eller spørsmål, kan nasjonalparkforvalter kontaktest direkte:

 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (sør), Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat

Inge Sollund Ingvaldsen, Sekretariatsleder, Nordland nasjonalparksenter, Storjord, 8255 Røkland tlf: 755 47 981

mail: fmnoiin@fylkesmannen.no

 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (nord), Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde:

 

 

 

Sjunkhatten og Làhko nasjonalpark:

 

 

Junkerdal og Rago nasjonalpark:

Hanne Etnestad, Nordland nasjonalparksenter, Storjord, 8255 Røkland tlf: 755 47 980/ 916 22006,

mail: fmnohet@fylkesmannen.no

 

 

Arbeidsutvalget (AU) for Midtre Nordland nasjonalparkstyre:

Styreleder: Geir Waage, mail:  geir.waage@rana.kommune.no eller telefon: 909 33 590

Nestleder: Eva Stina Andersson, mail:  evastinaandersson76@gmail.com eller telefon 481 23 644

Medlem: Kjell Magne Johansen mail: kjell.magne.johansen@sbnett.no eller telefon

918 04665