Besøksstrategien for Sjunkhatten er nå ute på høring!

Besøksstrategien til Sjunkhatten nasjonalpark har vært inne til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet. Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gjort nødvendige endringer i dokumentet.

 
Forslag til besøksstrategi legges herved ut til høring frem til 24. november 2019. Som følge av de åpne høringsmøtene 2. og 3. desember utvides høringsfristen til 3. desember 2019.

Høringsutkastet finner du her 

Det blir arrangert to åpne høringsmøter som er åpne for alle. Skulle likevel lokalene bli fulle praktiserer vi førstemann til mølla:

2. Desember 2019: Radisson Blu i Bodø kl. 19:00

3. Desember 2019: Valnesfjord Skole kl. 18:00.

 

Besøksstrategien er vedlegg til forvaltningsplanen som ble godkjent 8. desember 2011.

Høringsuttalelsene vil bli behandlet av referansegruppa for arbeidet samt Midtre Nordland nasjonalparkstyre før endelig godkjenning i Miljødirektoratet.

Høringsuttalelser sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8003 Bodø – eller på epost: fmnopost@fylkesmannen.no. Høringsuttalelsene merkes med «besøksstrategi Sjunkhatten».

Besøksstrategien legges ut elektronisk. Dersom det er ønske om papirkopi ta kontakt med oss i sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Hovedmålet for besøksforvaltninga i Sjunkhatten nasjonalpark skal være å sikre og ivareta verneverdiene i nasjonalparken, samtidig som man gjør den mer tilgjengelig for barn og unge. Det er verneverdiene som utgjør besøks- og opplevelsesverdiene ligger og gjennom å ta vare på og forvalte det vil man ha et attraktivt besøksmål i dag og for kommende generasjoner.  Dette vil bidra til verdiskapning i både tid og rom.

Delmål:

  • Styrke «Sjunkhatten» som begrep
  • Gi de besøkende, særlig barn og unge, gode opplevelser gjennom høy kvalitet på innfallsporter, start- og utkikkspunkt.
  • Utvikle tilgjengelige utkikkspunkt i utkanten av nasjonalparken
  • Gjøre hovedinnfallsportene mer synlige, og utvikle nasjonalparken som merkevare og besøksmål
  • Bidra til økt verdiskapning i lokalsamfunnene
  • Bidra til god samhandling med næringsaktører som i dag bruker nasjonalparken, brukergrupper, reiseliv og kommunene
  • Gi begrepet «barnas nasjonalpark» innhold ved at barn får et spesielt fokus i arbeid med tiltak og prosjekter
  • Bidra til å legge til rette for at Sjunkhatten kan bli en av Nord-Norges viktigste skidestinasjoner
(Publisert:18.10.2019 Sist endret:26.11.2019)