Endelig godkjent besøksstrategi for Sjunkhatten nasjonalpark

Nå er besøksstrategien for Sjunkhatten nasjonalpark endelig godkjent. 

Besøksstrategien er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten skal vareta naturverdiene og samtidig legge til rette for gode opplevelser for de besøkende og lokal verdiskapning i randsonen. Besøksstrategien viser hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå dette, for eksempel informasjon, fysisk tilrettelegging, overvåking og oppsyn.

(Publisert:09.09.2020 Sist endret:01.10.2020)