Midtre Nordland nasjonalparkstyre i møte med miljøvernministeren

Fra møtet med Erik Solheim 15. mars 2012
Fra møtet med Erik Solheim 15. mars 2012 , Foto: MD

Midtre Nordland nasjonalparkstyre hadde 15. mars 2012 møte med miljøvernminister Erik Solheim. Agendaen for møtet var delegering av myndighet, økonomistyring og budsjettrammer, Sjunkhatten nasjonalpark og økte oppsynsressurser.  

Fra Miljøverndepartementet deltok foruten Erik Solheim, Ingunn Iversen og en saksbehandler. For Midtre Nordland nasjonalparkstyre deltok Inge Myrvoll (tidligere leder), Arne Bjørn Vaag, Arild Nohr og nasjonalparkforvalter Ole Petter Rundhaug.

Agendaen for møtet var følgende:

  1. Endring av styrets vedtekter og delgering av myndighet fra styret til forvalterne i kurrante saker.
  2. Forventninger om et budsjett- og styringssystem med rammetildelinger.
  3. Sjunkhatten nasjonalpark - fylkesdelplan Sjunkan-Misten, arkitektkonkurranse for innfallsportene, tilrettelegging for funksjonshemmede innenfor nasjonalparken.
  4. Behov for økte oppsynsressurser i verneområdene.

 

(Publisert:03.05.2012 Sist endret:09.05.2012)