Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er utvidet!

På nyttårsaften i 2000 holdt Jens Stoltenberg statsministeren sin årlige nyttårstale. Med disse ordene satte Stoltenberg i gang en omfattende og langtekkelig prosess: «Uberørt natur får en stadig større verdi. Vi nå er kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over. Derfor vil Regjeringen foreslå at vi ikke gjennomfører de planlagte utbyggingene av vassdragene i Bjøllåga og Melfjord og Beiarn.»

Da verneområdene på Saltfjellet ble vernet i 1989 ble det gjort kompromisser mellom verne- og vasskraftinteresser. Visste du at nedre deler av Bjøllåga ikke ble vernet, men at nasjonalparkgrensen gikk opp på østsiden, og ned på vestsiden av elva, med plass for et magasin oppe i Bjøllådalen? Når Jens Stoltenbergs regjering satte lokk på disse utbyggingene, ble det satt i gang et kartleggingsarbeid for å se om noen av disse vasskraftarealene skulle innlemmes i nasjonalparken. Etter et halvt tiår med utredninger kom man i 2007 frem til at disse områdene hadde natur- og landskapsverdier som egnet seg som nasjonalpark. Det ble sendt ut oppstartsmelding og prosessen med utvidelse i sør var formelt i gang.

I 2009 kom naturmangfoldloven og erstattet naturvernloven fra 1970. Med naturmangfoldloven kom også nye føringer for hvordan verneforskrifter og forvaltningsplaner skal utformes og utarbeides. Siden det lå an til en utvidelse av nasjonalparken i sør, og denne utvidelsen måtte vernes etter den nye naturmangfoldloven, var det nødvendig å se på resten av nasjonalparken og oppdatere verneplanene etter det nye lovverket. Derfor ble det etter hvert også satt i gang et arbeid med å revidere de eksisterende forskriftene fra 1989.

I 2010 kom modellen med lokale verneområdestyrer og Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble opprettet. Man satte utvidelse og revisjon av verneområdene på Saltfjellet på vent til det nye styret hadde fått «satt seg». Nasjonalparkstyret som var ansvarlig for utkast til forvaltningsplan og Fylkesmannen jobbet sammen med dette verneforslaget frem til 2016, før det ble oversendt til Miljødirektoratet.

I dag, 16. oktober 2020, ble den langtekkelige prosessen fra Jens Stoltenbergs nyttårstale på nyttårsaften i 2000 til et nytt revidert vern på Saltfjellet endelig fullført! Vi vet det er mange der ute som har ventet på denne dagen! Gratulerer med dagen til dere alle! 😊

Har du lyst til å vite mer om det nye vernevedtaket? Les regjeringas pressemelding her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vernar-verdifull-natur-ved-saltfjellet-svartisen/id2770673/

(Publisert:16.10.2020)