Møtekalender

 

FRIST FOR STYREBEHANDLING:

For å være sikret behandling i påfølgende styremøter må søknader være oversendt sekretariatet minst 1 - en måned før styremøtet. Se tidspunkt for planlagte styremøter nedenfor.