Gåsvatnan LVO

Kvitbergvatnet med Kvitberget i bakgrunnen
Kvitbergvatnet med Kvitberget i bakgrunnen, Foto: Hanne Etnestad

Gåsvatnan landskapsvernområde ble vernet 8. september 1989 og dekker et areal på 120 km². Gåsvatnan landskapsvernområde ligger i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner, og dekker områdene rundt Kvitbergvatnet, Skjevlfjellet, Gåsvatnan og Tverrbrennvatnet. Størstedelen ligger rett over og under skoggrensa, og er omkranset av skogløse fjellområder. 

Berggrunnen domineres av glimmerskifer med større belter av kalkstein og marmor. Enkelte steder finnes det også større partier med løsmasser.

Formålet med vernet er å bevare et egenartet og vakkert naturlandskap, herunder Jarbrudalen med Russåga (Norges største uregulerte underjordiske elv) og de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevelfjell. I tillegg skal området sammen med Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende naturområde, som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Gåsvatnan landskapsvernområde og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at Statskog v/ Fjelltjenesten skal varsles ved løyve til motorferdsel etter verneforskriften.

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:04.05.2018)

Bildegalleri

Bilder fra Gåsvatnan landskapsvernområde