Saltfjellet LVO

Semska stasjon oppe på Saltfjellet
Semska stasjon oppe på Saltfjellet, Foto: Hanne Etnestad

Saltfjellet landskapsvernområde ble vernet 8. september 1989 og dekker et areal på 580 km². Saltfjellet landskapsvernområde ligger øst i Rana og Saltdal kommuner, og deles i to av jernbanen og E6. Det omfatter fjellviddene øst for E6 og inn mot svenskegrensa, og et område vestover inn til Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark . Inne i landskapsvernområdet ligger også Semska - Stødi naturreservat.

Berggrunnen domineres av granitt, stedvis med store løsmasser som setter preg på landskapet. Spesielt den østlige delen har viddepreg, mens det i vest har mer alpin karakter.

Formålet med vernet er å bevare et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap med store løsmasseavsetninger. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark , Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Saltfjellet landskapsvernområde og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at Statskog v/ Fjelltjenesten skal varsles ved løyve til motorferdsel etter verneforskriften.

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:18.02.2016)

Bildegalleri

Bilder fra Saltfjellet landskapsvernområde