Opp lia mot MemuruskardetFrå Store Svellingen i Svellingsflaket landskapsvernområdeUtsikt frå toppen av Møysalen mot sørvestElgku med kalv under TretindenAndre MøysalvatnMøysalen og Møyene frå den nedre breen

Møysalen nasjonalparkstyre

Møysalen nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheit for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde.


Nyheiter

Høring av forvaltningsplan med besøksstrategi for Svellingsflaket lvo

Møysalen  nasjonalparkstyre har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan med besøksstrategi for Svellingsflaket landskapsvernområde med besøksstrategi. Forslaget legges nå ut på høring, med høringsfrist 1. september 2018. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av nasjonalparkstyret før planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

(Publisert:10.07.2018 Sist endret:14.08.2018)

Sjøfuglkartlegging i Svellingsflaket lvo

Sommaren 2018 blir det gjennomført ei ny sjøfuglkartlegging i Svellingsflaket lvo.

(Publisert:04.07.2018 Sist endret:10.07.2018)

Årsrapport for Møysalen nasjonalparkstyre 2017

Årsrapporten som omhandlar Møysalen nasjonalparkstyres aktivitet i 2017 er å finne i ein link under saka. Biletet er frå eit av tiltaka i år, der elevar frå Digermulen og Vestbygd skular overnattar på Store Ingjelsøya i Svellingsflaket lvo under den årlege søppelplukkinga. 

(Publisert:25.05.2018 Sist endret:10.07.2018)

Minkaksjonen i Svellingsflaket 2018

Sporsnø og flatt hav i Svellingsflaket lvo

9. - 12. april gikk den 3. våraksjonen mot mink av stabelen i Svellingsflaket lvo.

(Publisert:17.04.2018 Sist endret:10.07.2018)

Brukarundersøkelse i Møysalen

Våren 2017 vart det oppretta 4 punkt med spørreskjema på dei viktigaste innfallsportane til Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. Dette var ved Andre Fiskfjordvatnet i Fiskfjorden, På Klubben i Lonkanfjorden, ved Storvatnet på stien mot Forkledalen og på Snytindhytta. Gjennom dette kom det inn 444 svar. I etterkant vart det sendt ut ein nettbasert undersøkelse til dei som hadde ...

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:10.07.2018)

Sårbarheitskartlegging av sjøfugl i Svellingsflaket

På oppdrag frå Møysalen nasjonalparkstyre har Frantz Sortland utarbeidd ein rapport om sårbarheita til sjøfuglen i Svellingsflaket lvo. 

(Publisert:09.01.2018 Sist endret:10.07.2018)
Vis nyhetsarkiv