Opp lia mot MemuruskardetFrå Store Svellingen i Svellingsflaket landskapsvernområdeUtsikt frå toppen av Møysalen mot sørvestElgku med kalv under TretindenAndre MøysalvatnMøysalen og Møyene frå den nedre breen

Møysalen nasjonalparkstyre

Møysalen nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheit for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde.


Nyheiter

Årsmelding for 2016

Vedlagt er årsmeldinga for Møysalen nasjonalparkstyre for 2016.

(Publisert:10.02.2017)

Ferdselstellardata for 2016

Vedlagt er rapportar som viser resultata frå tellingane sommaren 2016. I Møysalen landskapsvernområde er det to tellepunkt, eit ved stien i Norddalen i Lonkanfjorden og eit ved stien gjennom Forkledalen.

(Publisert:18.01.2017 Sist endret:10.02.2017)

Høringssvar på oppstartsmeldinga for forvaltningsplanen for Svellingsflaket

Oppstartsmeldinga for Forvaltningsplanen for Svellingsflaket vart sendt på høyring i haust med frist for innspel 25. november.

(Publisert:30.11.2016 Sist endret:10.02.2017)

Opstartsmelding for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde

Svellingsflaket landskapsvernområde ble opprettet i 2002 i forbindelse med gjennomføring av kystverneplanen for Nordland. Størrelsen på området tilsier at området skulle fått utarbeidet en forvaltningsplan på dette tidspunktet, men aktivitetsnivået tilsa at dette ikke var nødvendig da. Siden har aktiviteten og fokuset på Svellingsflaket landskapsvernområde økt, og Møysalen nasjonalparkstyre ...

(Publisert:17.10.2016 Sist endret:10.02.2017)

Rapport frå forprosjektet til Fjordfolk under Møysalen

Rapporten frå forprosjektet til Regionalplan til Fjordfolk under Møysalen er no ferdigstilt og kan finnast på nett i linken under.

(Publisert:18.08.2016 Sist endret:10.02.2017)

Stor minkaksjon i Svellingsflaket

Ved Flakholmen heilt vest i Svellingsflaket

I veke 16 var 5 hundeekvipasjar frå Statens Naturoppsyn (SNO) på besøk i Svellingsflaket landskapsvernområde for å fjerne mest mogleg mink.

(Publisert:02.05.2016 Sist endret:10.02.2017)
Vis nyhetsarkiv