Opp lia mot MemuruskardetFrå Store Svellingen i Svellingsflaket landskapsvernområdeUtsikt frå toppen av Møysalen mot sørvestElgku med kalv under TretindenAndre MøysalvatnMøysalen og Møyene frå den nedre breen

Møysalen nasjonalparkstyre

Møysalen nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheit for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde.


Nyheiter

Høyring av besøksstrategi for verneområdene rundt Møysalen

Panorama fra toppen av Møysalen

Møysalen nasjonalparkstyre har utarbeidd eit forslag til besøksstrategi for Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. Forslaget er å finne i linken under denne artikkelen. Frist foir å kome med uttalar er sett til 8. mai 2019.

(Publisert:06.03.2019 Sist endret:29.03.2019)

Årsmelding for 2018

Vedlagt er årsmeldinga for Møysalen nasjonalparkstyre for 2018.

(Publisert:12.02.2019 Sist endret:06.03.2019)

Søppelplukking i Svellingsflaket 2018

Første veka i september vart elevar frå Digermulen skole skyssa ut til Auster-Oksøya av Kystvakta for årets søppelplukkingsøkt. I år sette vêret ein stoppar for overnatting, men elevane fekk ein god plukkedag og vi fekk med oss rundt 2 kubikk med søppel heimover.

(Publisert:20.09.2018 Sist endret:06.03.2019)

Høring av forvaltningsplan med besøksstrategi for Svellingsflaket lvo

Møysalen  nasjonalparkstyre har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan med besøksstrategi for Svellingsflaket landskapsvernområde med besøksstrategi. Forslaget legges nå ut på høring, med høringsfrist 1. september 2018. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av nasjonalparkstyret før planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

(Publisert:10.07.2018 Sist endret:06.03.2019)

Sjøfuglkartlegging i Svellingsflaket lvo

Sommaren 2018 blir det gjennomført ei ny sjøfuglkartlegging i Svellingsflaket lvo.

(Publisert:04.07.2018 Sist endret:06.03.2019)

Årsrapport for Møysalen nasjonalparkstyre 2017

Årsrapporten som omhandlar Møysalen nasjonalparkstyres aktivitet i 2017 er å finne i ein link under saka. Biletet er frå eit av tiltaka i år, der elevar frå Digermulen og Vestbygd skular overnattar på Store Ingjelsøya i Svellingsflaket lvo under den årlege søppelplukkinga. 

(Publisert:25.05.2018 Sist endret:06.03.2019)
Vis nyhetsarkiv