Kart

Under er det lagt ved nokre relevante linkar og dokument.

Naturbasen er drifta av Miljødirektoratet og inneheld ein rekke kartlag knytt til naturforvaltning i Norge. På dei enkelte verneområda kan ein finne sentrale dokument som verneforskrift og faktaark.