Kontakt og lenker

Trogangsvatnet i Møysalen landskapsvernområde
Trogangsvatnet i Møysalen landskapsvernområde

Offisielle kontaktar og søknadar til styret skal sendast til:

Møysalen nasjonalparkstyre
Moloveien 10
8002 Bodø
e-post: fmnopost@fylkesmannen.no

 

Kontakt og søknadar som blir sendt til desse adressene blir arkivert og søkbart i den offentlege, elektroniske postjournalen hos Fylkesmannen (OEP). Desse blir så automatisk sendt vidare til nasjonalparkforvaltarane som forbereder sakene for styret.

Ved andre typar henvendelsar eller spørsmål til nasjonalparkstyret kan nasjonalparkforvaltar Brit Grønmyr kontaktast direkte:

Besøksadresse Telefon e-post
Møysalen nasjonalparksenter            75 54 79 83                 fmnobgr@fylkesmannen.no
8414 Hennes 40 92 12 95  

 

Oppsyn

Statskog Fjelltjensten v/Arild Bondestad står for oppsynet i verneområda. Han kan kontaktast på abo@statskog.no eller på telefon 913 19 038.

 

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:20.10.2015)