Nasjonalparkstyret

Fjellrype (Lagopus muta)
Fjellrype (Lagopus muta)

Dåverande Milløvernminister Bård Vegard Solhjell bad i brev datert 30 desember berørte kommunar, Nordland Fylkeskommune og Sametinget oppnemne representanter til det som skulle bli eit nasjonalparkstyre for verneområda Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde.

Ved å klikke på linkane til venstre kan du finne ut meir om styret sin samansetning og aktiviteten der.