Årsrapport for Møysalen nasjonalparkstyre 2017

Årsrapporten som omhandlar Møysalen nasjonalparkstyres aktivitet i 2017 er å finne i ein link under saka. Biletet er frå eit av tiltaka i år, der elevar frå Digermulen og Vestbygd skular overnattar på Store Ingjelsøya i Svellingsflaket lvo under den årlege søppelplukkinga. 

(Publisert:25.05.2018 Sist endret:06.03.2019)