Brukarundersøkelse i Møysalen

Våren 2017 vart det oppretta 4 punkt med spørreskjema på dei viktigaste innfallsportane til Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. Dette var ved Andre Fiskfjordvatnet i Fiskfjorden, På Klubben i Lonkanfjorden, ved Storvatnet på stien mot Forkledalen og på Snytindhytta. Gjennom dette kom det inn 444 svar. I etterkant vart det sendt ut ein nettbasert undersøkelse til dei som hadde oppgitt e-postadresse i skjemaundersøkelsen. Til dette kom det tilsaman  79 svar.Spørrekasse ved Andre Fiskfjordvatnet

Rapporten som analyserer det innkomne materialet ligg i linken under artikkelen. 

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:20.03.2019)