Ferdselstellardata for 2016

Ferdselsteljar Vedlagt er rapportar som viser resultata frå tellingane sommaren 2016. I Møysalen landskapsvernområde er det to tellepunkt, eit ved stien i Norddalen i Lonkanfjorden og eit ved stien gjennom Forkledalen.

Ferdselsteljarane vart sett ut første gong i 2014, og har teld kvar sommar sidan da. Tellingar frå dei andre åra ligg som nyheiter lenger ned i nyheitsstrømmen.

(Publisert:18.01.2017 Sist endret:23.11.2018)