Ferdselstelling 2017

Parti av Lina i NorddalenOppsummering av årets resultat er å finne i vedlagde PDF-dokument. Tala i Norddalen går framleis ned, frå 1827 i 2015 via 2401 i 2016. Tala i Forkledalen fortset å stige, frå 747 i 2015 og via 940 i 2016.

(Publisert:14.11.2017 Sist endret:09.01.2018)