Ferdselstelling 2017

Parti av Lina i NorddalenOppsummering av årets resultat er å finne i vedlagde PDF-dokument. Tala i Norddalen går framleis ned, frå 1827 i 2015 via 2401 i 2016. Tala i Forkledalen fortset å stige, frå 747 i 2015 og via 940 i 2016.

Rapportar frå teljarane for 2017 er å finne under. Teljingar for tidlegare år ligg i eigne artiklar lenger ned på nyheitssida.

(Publisert:14.11.2017 Sist endret:20.03.2019)