Høyring av besøksstrategi for verneområdene rundt Møysalen

Panorama fra toppen av Møysalen
Panorama fra toppen av Møysalen

Møysalen nasjonalparkstyre har utarbeidd eit forslag til besøksstrategi for Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. Forslaget er å finne i linken under denne artikkelen. Frist foir å kome med uttalar er sett til 8. mai 2019.

Høyringsdokumenta kan finnast under denne artikkelen. Om det er ønske om å få tilsendt dokumenta på vanleg papir eller det er spørsmål til saka kan nasjonalparkforvaltar Brit Grønmyr kontaktast  på tlf 75 54 79 83/mobil 40 92 12 95 eller på e-post fmnobgr@fylkesmannen.no. 

Uttalar til høyringa kan sendast til fmnopost@fylkesmannen.no, eller til Møysalen nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8003 Bodø innan 8. mai 2019. Merk uttalane med "Besøksstrategi Møysalen".

(Publisert:06.03.2019 Sist endret:29.03.2019)