Høring av forvaltningsplan med besøksstrategi for Svellingsflaket lvo

Møysalen  nasjonalparkstyre har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan med besøksstrategi for Svellingsflaket landskapsvernområde med besøksstrategi. Forslaget legges nå ut på høring, med høringsfrist 1. september 2018. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av nasjonalparkstyret før planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Dokumentene ligger kun ute elektronisk, og finnes under denne saken. Dersom det er behov for papirkopi kan nasjonalparkforvalter kontaktes, på brit.gronmyr@fylkesmannen.no eller på telefon 74 54 79 83.  

Det vil bli holdt to åpne møter der planene blir presentert og og det blir muligheter til å stille spørsmål.:

I Vågan på Digermulen skole tirsdag 21. august kl 1900. Det blir enkel servering.

I Lødingen Vestbygd på Offersøy feriesenter onsdag 22. august kl 1900. Det blir enkel servering.

Høringsuttalelser sendes til Møysalen nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8003 Bodø eller på e-post fmnopost@fylkesmannen.no. Uttalelser merkes med «Forvaltningsplan Svellingsflaket.»

(Publisert:10.07.2018 Sist endret:06.03.2019)