Høringssvar på oppstartsmeldinga for forvaltningsplanen for Svellingsflaket

Oppstartsmeldinga for Forvaltningsplanen for Svellingsflaket vart sendt på høyring i haust med frist for innspel 25. november.

Innspel som er komne inn så langt ligg ved under. Nasjonalparkstyret vil behandle innspela i styremøte 7. februar 2017.

(Publisert:30.11.2016 Sist endret:10.07.2018)