Sårbarheitskartlegging av sjøfugl i Svellingsflaket

På oppdrag frå Møysalen nasjonalparkstyre har Frantz Sortland utarbeidd ein rapport om sårbarheita til sjøfuglen i Svellingsflaket lvo. 

Vedlagte kart viser soneringa, og sonene, beskrivelsen av desse og begrunning er å finne i vedlagde rapport.

(Publisert:09.01.2018 Sist endret:20.09.2018)