Sjøfuglkartlegging i Svellingsflaket lvo

Sommaren 2018 blir det gjennomført ei ny sjøfuglkartlegging i Svellingsflaket lvo.

Tilsvarande kartlegging vart gjort i 2014, før minkaksjonen starta. Denne er lagt ved her. No er minkbestande i området sterkt redusert og kanskje heilt borte, og det skal no bli spennande å sjå kva det kan ha gjort med fuglelivet der ute. Så visst nokon er på tur i Svellingsflaket i sommar og ser nokon som oppfører seg litt "misstenkeleg", så kan det hende at det er fuglekartleggaren de ser i arbeid.

(Publisert:04.07.2018 Sist endret:06.03.2019)