Planar og publikasjonar

Lemmen (Lemmus lemmus)
Lemmen (Lemmus lemmus)

 

Under er ei oversikt over planar som er utarbeida spesifikt for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsverneområde og generell litteratur om verneområdeforvaltning.


Kongeleg resolusjon

Etter norsk statsskikk skal mange av dei viktigaste avgjerdene formelt gjerast av «Kongen i statsråd».

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:22.07.2014)

Forvaltningsplan for Møysalen

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:04.01.2019)