Tiltak og prosjekt

Det er så langt ingen større prosjekt i Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde eller Svellingsflaket landskapsvernområde.