Lenkar

Fjorden lenkjar saman regionar, gjennom den sida lenkar me saman styresmaktar i området
Fjorden lenkjar saman regionar, gjennom den sida lenkar me saman styresmaktar i området, Foto: Allan Hey

// Elektronisk søknadskjema for motorferdsel i verneområde
Søknad om motorferdsel i verneområde kan sendast på elektronisk søknadskjema. Ved å bruka dette skjemaet vert søknaden journalført direkte på verneområde i Nærøyfjorden, og behandla av verneområdeforvaltar og styret. Hugs å vel Sogn og Fjordane fylke i skjema for at det skal koma til rett mottakar. Ta kontakt med verneområdeforvaltar dersom du har spørsmål.

// Miljøstatus i Sogn og Fjordane - Nærøyfjorden
Her finn ein generell informasjon om Verdsarvområdet i Nærøyfjorden, aktuelle rapportar og informasjon om utviding av verneområdet.

// Miljøstatus i Hordaland - Nærøyfjorden
Her finn ein generell informasjon om Nærøyfjorden, og aktuelle rapportar.

// Sogn og Fjordane fylkeskommune - Freda og verneverdige bygg og bygningsmiljø
Nyttig informasjon for den som eig eller jobbar med freda bygg og bygningsmiljø

// Nærøyfjorden Verdsarvpark
Her finn ein informasjon om verdsarvparken, kva dei driv med og deres plandokumentar

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:21.01.2016)