Arbeidsutval

Linerla er eit av vårteikna her i område, her er ho på Ramsøy
Linerla er eit av vårteikna her i område, her er ho på Ramsøy, Foto: Anbjørg Nornes


Styret kan velgje å nedsette eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

2012-2016:

I konstituerande møte 13. mars 2012 vedtok Nærøyfjorden verneområdestyre fylgjande arbeidsutval: 

leiar Noralv Distad
medlem Hans Erik Ringkjøb
medlem Marianne Øren
1. varamedlem Marta Finden Halset
2. varamedlem Aslaug Hellesøy
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:23.02.2016)