Vedtekter

Utsikft frå Stigen
Utsikft frå Stigen, Foto: Anbjørg Nornes

 Vedtektene set rammene for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

 

Vedtektene set rammene for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

I brev datert 4. november 2010 frå statsråden i Miljøverndepartementet vart det vedteke at det skulle etablerast eit verneområdestyre for landskapsvernområda Nærøyfjorden og Bleiar-Storebotnen og naturreservata Bleia, Grånosmyrane og Nordheimsdalen i fylka Sogn og Fjordane og Hordaland. Vedtektene følgjer brevet.

Vedtektene listar opp føremål, mynde, geografisk avgrensing, samansetning av styret og oppgåver for styret. Vedtekter for Nærøyfjorden verneområdestyre er revidert 10.09.2015

Vedtekter Nærøyfjorden verneområdestyre


Abonnemang prøve

Denne sida er barre test til å sjå om den funksjonen funkar.

(Publisert:16.01.2014)