Nyhende

Ledig fast jobb som verneområdeforvaltar

Nærøyfjorden ved Odnes

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ledig fast jobb i sekretariatet for Nærøyfjorden landskapsvernområde. Kontorstad er i Aurland. Arbeidet inneber breitt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheiter, politikarar, grunneigarar, reiselivsverksemder og organisasjonar. Frist for å søkje er 2. desember. Sjå her for fullstendig stillingsutlysing: https://www.jobbnorge ...

(Publisert:16.11.2018)

Inspirerande, storslagent og lærerikt

Isbreforma landskap i Glacier Bay nasjonalpark

Verdsarven Vestnorsk Fjordlandskap på studietur til Alaska I ei dryg veke har ein delegasjon frå verdsarven Vestnorsk Fjordlandskap vore på studietur til Glacier Bay, eit verdsarvområde i Alaska som har mykje til felles med vårt eige verdsarvområde. Målsetjinga med turen var å lære meir om korleis dei forvalta sitt område, korleis cruisetrafikken var regulert og organisert, og korleis dei dreiv ...

(Publisert:08.07.2016 Sist endret:21.03.2018)

Nærøyfjorden verneområdestyre har hatt sitt fyrste møte

Møte i Nærøyfjorden verneområdestyre 1. mars 2016. Frå venstre Iril Scahu Johansen, Noralv Distad, Olav Turvoll, Gunn Beate Sjøthun, Gunn Åmdal Mogstad og Anbjørg Nornes

1. mars vart ny leiar og nestleiar valt i Nærøyfjorden verneområdestyre. Det nye styret er valt for perioden 2016 til 2019. Noralv Distad, ordførar i Aurland vart gjenvalt som leiar, og Olav Turvoll, ordførar i Vik, vart valt som nestleiar. Dei andre i styret er Bjørg Djukastein frå Voss kommune, Jan Geir Solheim frå Lærdal kommune, Gunn Åmdal Mogstad frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og ...

(Publisert:04.03.2016 Sist endret:21.03.2018)
Vis nyhetsarkiv