FoU-strategi for Vestnorks Fjordlandskap

Stiftinga for Nærøyfjorden verdsarvpark og Stiftiga Geirangerfjorden verdsarv har vedtekte FoU-strategien for Vestnorsk Fjordlandskap for 2015 - 2020. Hovudmålsetjinga er: Vestnorsk fjordlandskap - eit laboratorium for berekraftig utvikling. Vestnorsk fjordlandkspa skal med dette vera ein stad for læring, kunnskapsutvikling og for å prøve ut nye berekraftige løysingar.

(Publisert:09.07.2015 Sist endret:03.07.2020)