Kulturminne i verneområde

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har laga ein rettleiar for forvaltning av kulturminne i verneområde. Rettleiaren har som mål å gje betre avklaring på kva ansvar ulike forvaltningsmyndigheiter har for å ivareta kulturminne i verneområde.

Kulturminnerettleiar

Rettleiaren er særleg retta mot forvaltarar av nasjonalparkar og andre verneområde, men kan vera nyttig for medlemar i verneområdestyre, tilsette i kommunar, hjå fylkesmannen og fylkeskommunen.

(Publisert:07.10.2015 Sist endret:24.03.2021)