Rimstigen er reparert etter flaumskadar hausten 2014

Reparasjon av Rimstigen


Deler av buførevegen Rimstigen vart øydelagt under flaumen hausten 2014. Sherpa har gjort ein flott jobb med å legge om stien der den var rasa ut. SNO og Bakka grendalag har hatt ansvaret for jobben. Bakka grendalag har avtale med Nærøyfjorden verneområdestyre om skjøtsel og vedlikehald av stien.
(Publisert:01.07.2015 Sist endret:24.03.2021)