Gjennomførte tiltak

Brubygging i Nordheimsdalen, gjennomført av skuleelevar frå Sogndal Folkehøgskule og Aurland Fjellstyre
Brubygging i Nordheimsdalen, gjennomført av skuleelevar frå Sogndal Folkehøgskule og Aurland Fjellstyre, Foto: Håkon Øydvin


Sidan opprettinga av verneområda i Nærøyfjorden, har det vorte gjennomført og iverksett ei rekke tiltak og prosjekt. Under er nemnt nokon av prosjekta som verneområdeforvaltninga har finansiert og styrt. I tillegg kjem fleire mindre tiltak eller prosjekt som er gjennomført av private eller frivillige organisasjonar.
Tiltak Gjennomført
Restaurert steinmur på Stokko 2012
Restaurert steinmur på postvegen Styvi-Holmo 2012
Opparbeidd sti på Hausen (Bleia NR) 2012
Steinmuringskurs på Stigen 2011 - 2012
Fugleregistering i Dyrdal 2011 - 2012
Reparert bru i Handadalen 2012
Rydda sti i Dyrdal 2012
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.01.2013)