Oppstarta tiltak

Her er det elevar frå Sogn Jord og Hagebruksskule i samarbeid med SNO som restaurerer Handadalsbrui
Her er det elevar frå Sogn Jord og Hagebruksskule i samarbeid med SNO som restaurerer Handadalsbrui, Foto: Kristoffer U. Hansen

 


 

Tiltaka vert vurdert og prioritert av Nærøyfjorden verneområdestyre. Det kan vere vedlikehald og opprusting av infrastruktur, informasjonstiltak eller årleg skjøtsel. Under er ei liste over oppstarta tiltak.

Prosjekt Oppstart Planlagt avslutning
Stirestaureringsprosjektet, Jeiskalid, Brekke 2012 2014
Oppsett av toalett i Nærøyfjorden verneområde 2012 2013
Skjøtsel og informasjonstiltak Fronnes 2011 2013
Beiteprosjekt Drego 2012 2013
Restaurering Skogastova 2011 2013

I tillegg til desse tiltaka er det eigne årlege avtalar om skjøtsel i områda Fresvik, Bakka, Undredal, Dyrdal, Stigen, Nåli og Styvi - Holmo

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.01.2013)