Skiløpere ved Stråsjøen Foto: Marit Sophie BergerBandaklumpen i Sylan Foto: Marit Østby NilsenFotturist i Sylan Foto: Marit Østby NilsenSetervoll i Skarvan og Roltdalen Foto: Unni KilliFjellrev, vulpes lagopus Foto: Frode AalbuSpellemann fra kvernsteinsdrifta Foto: Unni KilliSylan Foto: Marit Østby NilsenGåetie/gamme i Sylan Foto: Marit Østby NilsenRein på beite  Foto: Marit Østby Nilsen

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde

Velkommen til mektige grensefjell og nasjonalparken der natur, kultur og historie møtes.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta.  

Setervollene innover Roltdalen er av stor regional verdi, og viser betydningen av bruken av utmarka opp gjennom historien.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker. Sylmassivet er omgitt av store myr- og skogområder.

Nasjonalparken har som formål å ta vare på et område med rikt biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og de naturlige økologiske prosessene som preger landskapet. Her kan du se mange spor fra siste istid i landskapet.

Det er vektlagt at Skarvan og Roltdalen og Sylan skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.


Nyhende

Velkommen som gjest på naturens premisser

Besøksstrategien for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde med tilgrensende naturreservater er nå vedtatt og endelig godkjent av  Miljødirektoratet. Med visjonen "Velkommen som gjest på naturens premisser " har nasjonalparkstyret tatt  strategiske valg for å  ta vare på naturen samtidig som folk  skal bli tatt godt imot i verneområdene. 

(Publisert:07.02.2020 Sist endret:10.02.2020)

Konkurransegrunnlaget for steinarbeid på tursti ved Neklumpen Sylan landskapsvernområde. Spørsmål - med svar.

Det har kommet inn to spørsmål til konkurransegrunnlaget. Spørsmålene med svar finnes på denne siden.

(Publisert:10.07.2019)

Steinarbeid på sti i Sylan landskapsvernområde - anbud med frist 14.07.2019

Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan ber om pristilbud på steinsetting av sti i Sylan landskapsvernområde i 2019. Leverandøren må ha spesialkompetanse på steinsetting med stedegen stein - og uten maskinelt utstyr. For å få fraktet steinen til området for steinlegging trenger vi helikoptertransport. Vi ber derfor også om pristilbud på transport av stein med helikopter. ...

(Publisert:05.07.2019)

Høring - Besøksstrategi Skarvan - Roltdalen - Sylan

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan/Tjohkeli-Råalten jih Bealjehki åålmegemietjieståvroe har lagt ut forslag til besøksstrategi for Skarvan og Roltdalen/ Tjohkeli-Råalten nasjonalpark og Sylan/Bealjehki landskapsvernområde på høring.  Frist for innspill er utsatt til 10.10.2019. Høringen er åpen og alle som ønsker det kan komme med innspill. Åpent informasjonsmøte 26.09 ...

(Publisert:24.06.2019 Sist endret:02.10.2019)

Bruk av droner i verneområdene

Sjekk regelverk før du tar med deg drone til fjells. I Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er det forbud mot bruk av droner, og det samme gjelder Stråsjøen - Prestøyan naturreservat. Det kan gis dispensasjon i enkelte tilfeller og nasjonalparkstyret har utarbeidet retningslinjer for behandling av slike søknader. Disse finner du ved å klikke deg inn på saken

(Publisert:18.03.2019)

Forvaltningsplan for Sylan

Forvaltningsplan for Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat er nå publisert på nett. Du finner den under fanen Planer og publikasjoner. Den beskriver områdene og gir retningslinjer for forvaltningen.  

(Publisert:31.01.2018)
Vis nyhetsarkiv