Skiløpere ved Stråsjøen Foto: Marit Sophie BergerBandaklumpen i Sylan Foto: Marit Østby NilsenFotturist i Sylan Foto: Marit Østby NilsenSetervoll i Skarvan og Roltdalen Foto: Unni KilliFjellrev, vulpes lagopus Foto: Frode AalbuSpellemann fra kvernsteinsdrifta Foto: Unni KilliSylan Foto: Marit Østby NilsenGåetie/gamme i Sylan Foto: Marit Østby NilsenRein på beite  Foto: Marit Østby Nilsen

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde

Velkommen til mektige grensefjell og nasjonalparken der natur, kultur og historie møtes.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta.  

Setervollene innover Roltdalen er av stor regional verdi, og viser betydningen av bruken av utmarka opp gjennom historien.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker. Sylmassivet er omgitt av store myr- og skogområder.

Nasjonalparken har som formål å ta vare på et område med rikt biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og de naturlige økologiske prosessene som preger landskapet. Her kan du se mange spor fra siste istid i landskapet.

Det er vektlagt at Skarvan og Roltdalen og Sylan skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.


Nyhende

Forvaltningsplan for Sylan

Forvaltningsplan for Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat er nå publisert på nett. Du finner den under fanen Planer og publikasjoner. Den beskriver områdene og gir retningslinjer for forvaltningen.  

(Publisert:31.01.2018)

100 år med vern av Sylan

Vi markerte100 år med vern i Sylan 9.oktober 2017 på Væktarstua i Tydal. Oppsummering og reportasje fra markeringen finner du ved å klikke deg inn på nyheten. 

(Publisert:18.09.2017 Sist endret:24.10.2017)

Transport med snøscooter til hytter og seterhus

Skal du bruke snøscooter til nyttetransport i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark eller i Sylan i vinter? Sjekk om tillatelsen din fortsatt er gyldig. Vi garanterer svar før årskiftet dersom du  leverer søknaden innen utgangen av oktober. Skjema og mer info finner du på nettsida. 

(Publisert:05.09.2017)

Ny infovegg om reindrift

Infoveggen er en del av den faste utstillingen om verneområdene ved forvaltningsknutepunktet i Tydal, 705 Senteret i Ås.Ta gjerne en tur innom for å se hele utstillingen

(Publisert:24.08.2017)

Flott natur, ro og fred trekker folk til fjells

Brukerundersøkelsen i Skarvan og Roltdalen og Sylan 2016 viser at det er størst interesse for vanlige tradisjonelle fotturer til fots eller på ski. Områdene brukes til alle årstider, men mest om sommeren. Det er klart flest nordmenn som besøker områdene våre. Naturopplevelser og villmark sammen med ro og fred er det som betyr mest for de som ferdes her. Nasjonalparkstatus har lite å si for valget ...

(Publisert:18.08.2017)

Kartlegging av ferdsel i fjellet 2016

Slike kasser kan du møte på tur i Skarvan og Roltdalen og Sylan i sommer. Stopp gjerne opp og fyll ut et kort. Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hvordan det brukes, men ikke minst; hvilke ønsker folk har for f.eks. stimerking, klopping av bløte partier og informasjon.

(Publisert:29.06.2016)
Vis nyhetsarkiv