Kontakt

Nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger

Besøksadresse: 705 Senteret, Kløftvegen1, Ås i Tydal

Postadresse: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan, Fylkesmannen i Trøndelag , Postboks 2600, 7734 Steinkjer

E-post: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Mobil: 406 17 001

Kontor (fra 13.04.2015): 73 19 92 20

Sentralbord Fylkesmannen i Trøndelag: 74 16 80 00

Elektronisk fakturaadresse EHF-format: 974 764 350

Fakturaadresse pr post: Fylkesmannen i Trøndelag, Fakturamottak DFØ - ref 2130msb, Postboks 4746, 7468 Trondheim.

Nasjonalparkstyret har nå tatt i bruk digital post. All post som sendes til nasjonalparkstyret går til Fylkesmannen i Trøndelag.

Offentlige virksomheter som har integrasjon med SvarInn eller eFormidling vil motta elektroniske forsendelser direkte inn i sak- og arkivsystemet. Uten slik integrasjon vil de elektroniske dokumentene komme frem til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Ved bruk av forsendelse til nasjonalparkstyret med integrasjon mot SvarUt/eFormidling skal orgnr 97476350 benyttes. 

De virksomheter som ikke har slik integrasjon kan bruke sikker melding. Sikker melding (bedrift/org)

Privatpersoner kan bruke Sikker melding (privatperson)
for sending av brev og dokumentasjon til nasjonalparkstyret. Skjemaet krever innlogging med MinID, BankID e.l, og kan benyttes til å sende sensitiv informasjon.

– merk bruk riktig fylke – så går sendingen til rett Fylkesmann. Post som skal til Nasjonalparkstyret Skarvan og Roltdalen og Sylan skal til fylke – Trøndelag.

Dokumenter som sendes nasjonalparkstyret er søkbare på eInnsyn under Fylkesmannen i Trøndelag»

 

Nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:06.02.2019)