Nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan forvalter følgdende naturvernområder:

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Stråsjøen-Prestøyan naturreservat

Sylan landskapsvernområde

Sankkjølen naturreservat

Rangeldalen naturreservat

Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan 2020-2023

 

Rolle

Medlem

Varamedlem

Representerer

leder

Ole Morten Balstad

Tanja Fuglem

Selbu kommune

nestleder

Even Østbyhaug

Jens Arne Kvello

Tydal kommune

styremedlem

Gunnar Uglem

Stian Flogbergseter

Stjørdal kommune

styremedlem

Kjersti Kjenes

Anne.Karin Langsåvold

Meråker kommune

styremedlem

Tove Eivindsen

Ann-Inger Leirtrø

Trøndelag fylkeskommune

styremedlem

Idar Bransfjell

Lars N. Bransfjell

Sametinget

styremedlem

Lars Aage Brandsfjell

Simon Danielsen

Sametinget

styremedlem

Nora Brandsfjell

Helen B. Brandsfjell

Sametinget

styremedlem

Ida Marie Bransfjell

Laila Bergstrøm

Sametinget

styremedlem

Bjørn Johan Stokke

Torill O. Selboe

Grunneierne

styremedlem

Ivar Flakne

Håkon Kåre Aune

Grunneierne

 

I vedtektene for nasjonalparkstyret finner du styrets formål, sammensetning og myndighet.

 

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan på befaring i Sylan