Nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan forvalter følgdende naturvernområder:

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Sylan landskapsvernområde

Sankkjølen naturreservat

Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Rolle

Medlem

Varamedlem

Representerer

leder

Ole Morten Balstad

Per Røsseth

Selbu kommune

nestleder

Børge Hansen

Ingrid Haarstad

Tydal kommune

styremedlem

Joar Håve

Håvard Hammer

Stjørdal kommune

styremedlem

Kari Anita Furunes

Torfinn Krogstad

Meråker kommune

styremedlem

Terje Sørvik

Anne M. Mevassvik

Nord-Trøndelag fylkeskommune

styremedlem

Liv Darell

Gunnar Singsaas

Sør-Trøndelag fylkeskommune

styremedlem

Laila M. Bergstrøm

Thomas Kappfjell

Sametinget

styremedlem

Lars Aage Brandsfjell

Helen B. Brandsfjell

Sametinget

styremedlem

Nora Brandsfjell

Simon Danielsen

Sametinget

 

I vedtektene for verneområdestyret finner du styrets formål, sammensetning og myndighet.

 

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan på befaring i Sylan