Møtekalender

 

Møter for nasjonalparkstyre er åpne offentlige møter. Møteinnkalling og protokoll er offentlig tilgjengelig og legges ut på styrets nettside.

Offentlige dokument som ikke er unntatt fra offentligheten kan søkes opp via offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Alle enkeltvedtak innenfor verneområdene blir lagt inn i Miljøvedtaksregisteret.

Sakspapirene blir sendt ut 2 uker før møtedato. Det er derfor nødvendig å sende inn søknader i god tid før møtedatoen. Saker som må på høring til flere instanser før behandling (for eksempel byggetiltak), må være inne senest 6 uker før møtedato.

Kurante saker om motorferdsel og annen ferdsel, er delegert til nasjonalparkforvalteren og behandles fortløpende. En må påregne noe behandlingstid også på disse sakene.

 2017

Nasjonalparkstyre

Arbeidsutvalg

Faglig rådgivende utvalg

Administrativ kontaktutvalg

Januar

 27.01. i Tydal

 06.01 i Tydal

 

 04.01.i Tydal

Februar

 20.02. i Tydal

 

 

 

Mars

 

 

 22.03. i Selbu

 

April

 

 

 

 

Mai

31.05 i Stjørdal, med befaring

 

 

 

Juni

 

 

 

 

Juli

 

 

 

 

August

16.-17. med befaring Sylan

 

 

 

September

 

 

 

 

Oktober

 

 

 

 03.10 i Tydal

November

 24.11. i Meråker

 x

 

 

Desember

 

 

 

 

Sum møter

5

 

1

2