Møtekalender

 

Møter for nasjonalparkstyre er åpne offentlige møter. Møteinnkalling og protokoll er offentlig tilgjengelig og legges ut på styrets nettside.

Offentlige dokument som ikke er unntatt fra offentligheten kan søkes opp via offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Alle enkeltvedtak innenfor verneområdene blir lagt inn i Miljøvedtaksregisteret.

Møtevarsel sendes minst 2 uker før møte. Sakspapirene blir sendt ut minst 1 uke før møtedato. Det er derfor nødvendig å sende inn søknader i god tid før møtedatoen. Saker som må på høring til flere instanser før behandling (for eksempel byggetiltak), må være inne senest 6 uker før møtedato.

Kurante saker om motorferdsel og annen ferdsel, er delegert til nasjonalparkforvalteren og behandles fortløpende. En må påregne noe behandlingstid også på disse sakene.

 2018

Nasjonalparkstyre

Arbeidsutvalg

Faglig rådgivende utvalg

Administrativ kontaktutvalg

Januar

 

 08.01 i Tydal

 

 x

Februar

 16.02. i Tydal

 

 

 

Mars

 

 06.03 e-post

 21.03.Selbu

 

April

 

 

 

 

Mai

04.05. Stjørdal

Studietur uke 22 3-4 dager m/møte. Lapponia Sverige

 

 

 

Juni

 01.06 - utgår

28.06 - utgår,

 14.06.e-post

 

 

Juli

 

 

 

 

August

23.08, Møte og befaring Prestøyhytta mm.

 

 

 

September

 

 

 

 

Oktober

 

 

 

x

November

 30.11. Meråker

 

 

 

Desember

 

 

 

 

Sum møter

4

Møter etter behov 

1

2