Faglig rådgivende utvalg

Styret skal oppnevne et faglig rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl. a. Grunneiere, andre særlige berørte offentlige organer som for eksempel fjellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende.

Nasjonalparkstyret bør ha minst et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg.

Medlem

Varamedlem

Representerer

Steinar Berge

Bjørn Johan Stokke

Private grunneiere i Selbu

Nils Sundal

Olav Einang

Private grunneiere i Stjørdal                                                  

Jakob Haugen

 

AS Meraker Brug (som grunneiere i Meråker)

Berit Aune

Odd Ivar Flakne

Aune grunneierlag i Tydal

Ola Kulseth

 

Thomas Angell stiftelse

Ketil Nilsen

 

Øyfjellet grunneierlag i Tydal

Per Iver Fossen

Carl Libach

Statskog SF

John O Evjen

Nils Sundal

De bruksberettigete i statsallmenningene

Arild Hegge

Olav Einang

Fjellstyrene

Roger Bendiksen

Idar Bransfjell

Saanti sijte

Frode Bergrem

 

Trondhjems Turistforening

Steinar Nygaard

Staffan Sandberg

Forum for natur og friluftsliv

 Tore Øien

 Bjørn Strid

 De bruksberettigedes forening sør-vest i Meråker

Sekretariat

 

Representerer

Marit S. Berger

 

Nasjonalparkforvalter

Inge Hafstad

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Jan Erik Andersen

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Hauke Haupts

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:04.05.2016)