Møtedokumenter

Nasjonalparkstyre

2018:

23.08.2018 - Møteinnkalling nasjonalparkstyret

                   - Referatsaker 23.08.2018

23.08.2018 - Møteprotokoll nasjonalparkstyret

14.06.2018 - AU Møteinnkalling

14.06.2018 - AU Møteprotokoll

04.05.2018 - Møteinnkalling nasjonalparkstyret DEL 1 sak 11-18

04.05.2018 - Møteinnkalling nasjonalparkstyret DEL 2 sak 19-26

04.05.2018 - Møteprotokoll nasjonalparkstyret

16.02.2018 - Møteinnkalling nasjonalparkstyre

16.02.2018 - Møteprotokoll nasjonalparkstyre

08.01.2018 - AU Møteinnkalling

08.01.2018 - AU Møteprotokoll

2017:

24.11.2017 - Møteinnkalling nasjonalparkstyre

24.11.2017 - Møteprotokoll nasjonalparkstyre

06.10.2017 - AU Møteinnkalling

06.10.2017 - AU Møteprotokoll

29.08.2017 - AU Møteinnkalling

29.08.2017 - AU Møteprotokoll

16.08.2017 - Møteinnkalling nasjonalparkstyret

16.08.2017 - Møteprotokoll nasjonalparkstyret

31.05.2017 - Møteinnkalling nasjonalparkstyret

31.05.2017 - Møteprotokoll nasjonalparkstyret

18.04.2017 - AU Møteinnkalling

18.04.2017 - AU Møteprotokoll

22.03.2017 - Møteinnkalling nasjonalparkstyret

22.03.2017 - Møteprotokoll nasjonlaparkstyret

20.02.2017 - Møteinnkalling nasjonalparkstyret

20.02.2017 - Møteprotokoll nasjonlaparkstyret

27.01.2017 - Møteinnkalling nasjonalparkstyret

27.01.2017 - Møteprotokoll nasjonlaparkstyret

06.01.2017- AU møteinnkalling

06.01.2017- AU møteprotokoll

2016:

02.12.2016 - Møteinnkalling nasjonalparkstyre

02.12.2016 - Presentasjon sårbarhetskartlegging rein v/ M: Østby Nilsen i Fjelldriv

                   - Presentasjon oppsynsåret 2016  Skarvan og Roltdalen (nord)v/Ivar Rimul

                   - Rapport oppsynsåret 2016  Sylan v/ Tom Johansen SNO

                   - Presentasjon besøksstrategi mm. fra forvalter

02.12.2016 - Møteprotokoll nasjonalparkstyre

15.11.2016 - AU møteinnkalling

15.11.2016- AU møteprotokoll

17.08.2016 - Møteinnkalling nasjonalparkstyre

17.08.2016 - Protokoll nasjonalparkstyremøte

04.07.2016 . AU - møteinnkalling

04.07.2016 - AU- møteprotokoll

27.05.2016: - Innkalling nasjonalparkstyremøte

27.05.2016 - Protokoll nasjonalparkstyremøte

07.04.2016 - AU - møteprotokoll

07.04.2016 - AU (arbeidsutvalget)- møteinnkalling

04.03.2016 - Innkalling nasjonalparkstyrmøte

04.03.2016 - Protokoll nasjonalparkstyremøte

25.01.2016 - AU (arbeidsutvalget) møteinnkalling

25.01.2016 - AU møteprotokoll

2015:

04.12.2015 - Innkalling nasjonalparkstyremøte

04.12.2015 - Protokoll nasjonalparkstyremøte

13.08.2015 - Innkalling nasjonalparkstyremøte

13.08.2015 - Protokoll nasjonalparkstyremøte

16.07.2015 - AU - møteinnkalling

16.07.2015 - AU - protokoll

22.05.2015 - Innkalling nasjonalparkstyremøte

22.05.2015 - Protokoll nasjonalparkstyremøte

08.04.2015 - AU - møteinnkalling

08.04.2015 - AU - protokoll

13.02.2015 - Innkalling nasjonalparkstyremøte.

13.02.2015 - Protokoll nasjonalparkstyremøte.

08.01.2015 - AU - møteinnkalling

08.01.2015 - AU - protokoll

2014:

21.11.2014 - Innkalling nasjonalparkstyremøte

21.11.2014 - Tilleggssak nasjonalparkstyre

21.11.2014 - Vedlegg tilleggssak

21.11.2014 - Protokoll nasjonalparkstyremøte

09.09.2014 - Innkalling nasjonalparkstyremøte

09.09.2014 - Protokoll nasjonalparkstyremøte  

14.08.2014 - Innkalling nasjonalparkstyremøte

14.08.2014 - Protokoll  nasjonalparkstyremøte  

07.03.2014. - Protokoll nasjonalparkstyremøte

23.01.2014. - Protokoll nasjonalparkstyremøte

2013:

15.11.2013. - Protkoll nasjonalparkstyremøte

20.09.2013. - Protokoll nasjonalparkstyremøte

21.06.2013. - Protokoll nasjonalparkstyremøte

04.04.2013. - Protokoll nasjonalparkstyremøte

 

 

Rådgivende Utvalg

2018:

09.10.2018: Dialogmøte rådgivende utvalg, administrativt kontaktutvalg og Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan.

*Invitasjon 09.10.2018

*Utkast til besøksstrategi for Skarvan og Roltdalen og Sylan

*Referat fra møte 09.10.2018

*Oppsummering gruppedialog 09.10.2018

*Presentasjoner 09.10.2018

  Besøksstrategi i verneområder v/L-K. Larsen og M. S. Knutsen Miljødirektoratet     

  Program dialogmøte med gjennomgang av utkast til besøkstrategi v/Marit S Berger

       

21.03.2017 - Dialogmøte rådgivende utvalg, administrativt kontaktutvalg og Nasjonalparkstyret for Skarvan og roltdalen og Sylan.

* Invitasjon

* Referat 21.03.2018

* Presentasjoner:

           Sårbarhetsvurdering Sylan v/Geir Høitomt

           Program, oppsummering, gruppedialog  mv. v/Marit S. Berger

2017:

22.03.2017 - Dialogmøte faglig rådgivende utvalg og Nasjonalparkstyret 2017

*Invitasjon

* Referat

* Presentasjoner:  Sårbarhetskartlegging vegetasjon. Sårbarhetskartlegging fuglSårbarhetskartlegging reindrift. Planer for stier og hytter turisforeningene. Status besøksstrategiarbeidet

 

 2016:

07.04.2016 - Program dialogmøte faglig rådgivende utvalg og Nasjonalparkstyret, Teveltunet 

07.04.2016 - Referat dialogmøte faglig rådgivende utvalg og Nasjonalparkstyret, Teveltunet

07.04.2016 - Presentasjon ang. forvaltningsplan Sylan, tiltak 2016 og besøksstrategi, Teveltunet

07.04.2016 - Presentasjon fra Fjelloppsynet, Teveltunet

2015:

27.04.2015 - Invitasjon dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og Nasjonalparkstyret

27.04.2015 - Program dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og Nasjonalparkstyret

27.04.2015 - Referat dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og Nasjonalparkstyret

27.04.2015 - Vedlegg referat. Plansjer Nasjonalparkforvalter

27.04.2015 - Vedlegg referat. Plansjer Merkevarestrategi og besøksforvaltning

27.04.2015 - Vedlegg referat. Plansjer. Kontroll motorferdsel SNO

27.04.2015 - Vedlegg referat. Plansjer. Fjellreven vår.

2014:

31.10.2014 - Invitasjon til møte i faglig rådgivende utvalg.

31.10.2014 - Program for møte i faglig rådgivende utvalg.

31.10.2014 - Referat for møte i faglig rådgivende utvalg.

(Publisert:18.02.2015 Sist endret:15.10.2018)