100 år med vern av Sylan

Vi markerer 100 år med vern i Sylan 9.oktober på Væktarstua i Tydal. Alle er velkommen til å spise kake og høre om vernet i Sylan før og nå.

 

Sylan landskapsvernområde ble vedtatt vernet ved kgl resolusjon 11.04.2008. Store deler av dette ble allerede i 1917 fredet som "botanisk naturpark" - dermed  har Sylan-området hatt fredningsvedtak i 100 år i år. Nedalsfredningen , som den populært ble kalt var den første større naturfredningen som ble gjennomført i Norge. Arealet utgjorde da 55 kvadratkilometer øst og sør for Essandsjøen. Det strakk seg fra mellom Bustvola og Remslikleppen i nord til sør for Sylmassivet. Siden 1917 har deler av området blitt utsatt for neddemming i forbindelse med kraftutbygging. Første gang i perioden 1943-47 med bygging av dam ved utløpet av Essandsjøen, og så under Nesjøutbyggingen på starten av 70-tallet.   Hva forsvant og hva har vi nå av verdifull natur i Sylan? og hvordan er det å leve med vernet i dag? Dette får vi vite mer om på markeringen av "100 år med vern i Sylan". 

(Publisert:18.09.2017)