Bruk av droner i verneområdene

Sjekk regelverk før du tar med deg drone til fjells. I Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er det forbud mot bruk av droner, og det samme gjelder Stråsjøen - Prestøyan naturreservat. Det kan gis dispensasjon i enkelte tilfeller og nasjonalparkstyret har utarbeidet retningslinjer for behandling av slike søknader. Disse finner du ved å klikke deg inn på saken

Her finner du nasjonalparkstyrets  retningslinjer for bruk av droner. I tillegg må du gjøre deg kjent med Luftfartstilsynets regler.

(Publisert:18.03.2019)