Kartlegging av ferdsel i fjellet 2016

Slike kasser kan du møte på tur i Skarvan og Roltdalen og Sylan i sommer. Stopp gjerne opp og fyll ut et kort. Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hvordan det brukes, men ikke minst; hvilke ønsker folk har for f.eks. stimerking, klopping av bløte partier og informasjon.

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gjennomfører dette for å få et  bedre grunnlag for forvaltning og  tillrettelegge for friluftslivet i verneområdene.

Registreringskasser 

Ved 11 stier inn i områdene blir det utplassert såkalte selvregistreringskasser. Utenpå disse kassene er det en plakat med oppfordring om å fylle ut et kort inne i kassa.
Kassene finner du langs stiene fra Bjørneggen, Sundal, Vekta, Hoemskjølen, Heståsen, Skarpdalen,  Schulzhytta, Storerikvollen,  og Nedalshytta.

Kassene settes ut i løpet av denne uka ( uke 26) og blir stående til ut i oktober.

Vil ha svar fra alle brukere

Vi er interessert i svar fra alle som bruker områdene til friluftsliv eller andre gjøremål. Er du på fottur, bærtur, topptur, ser etter beitedyra eller går «Norge på tvers» ønsker vi at du stopper opp ved registreringskassa og fyller ut et kort.  Undersøkelsen vil bli fulgt opp med en grundigere undersøkelse på e-post senere, så sett gjerne på e-postadressa di også.

Blå punkter på kartet viser hvor registreringskassene står i sommer

(Publisert:29.06.2016)