Forvaltningsplan for Sylan

Forvaltningsplan for Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat er nå publisert på nett. Du finner den under fanen Planer og publikasjoner. Den beskriver områdene og gir retningslinjer for forvaltningen.

 

(Publisert:31.01.2018)