Rullering av forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Det varsles oppstart av rullering av forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og arbeid med forvaltningsplan for Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - frist for innspill til arbeidet med begge planene er 10.09.2020.

 

 

Det varsles oppstart av rullering av forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og arbeid med forvaltningsplan for Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - frist for innspill til arbeidet med begge planene er 10.09.2020.

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan vedtok i møte 29.05.20 å starte opp arbeidet med rullering av forvaltningsplanen for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.Gjeldende forvaltningsplan ble vedtatt i 2008. I sammesak ble det også vedtatt oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Stråsjøen-Prestøyan naturreservat.

Det er lagt opp til en bred prosess der en ønsker innspill fra alle berørte parter. I forvaltningsplanen fastsettes retningslinjer for tolking av bestemmelsene i verneforskriften. 

Organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker møte med forvalter i forbindelse med dette arbeidet kan melde dette innen fristen 10.09.20.

Eventuelle innspill sendes til Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no.

Eller pr post til:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Fylkesmannen i Trøndelag

Postboks 2600

7734 Steinkjer.

Se mer i brev om oppstart her:

Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan

 

(Publisert:09.06.2020)