Nytt nasjonalparkstyre 2016 -2020

Logo
Logo, Foto: Miljødirektoratet

Etter kommune- og fylkestingsvalg høsten 2015 ble det valgt nye representanter til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Sametinget valgte også nye representanter som nå sitter fram til  sametingsvalget i 2017.

4. mars hadde det nyvalgte nasjonalparkstyret konstituerende møte. Ole Morten Balstad, Selbu kommune, ble ny leder, mens Børge Hansen, Tydal kommune, ble nestleder. I arbeidsutvalget for styret sitter leder, nestleder og Lars Aage Brandsfjell fra Sametinget. Hele styret og møtepapirer finnes under fanen nasjonalparkstyre.

 

(Publisert:07.03.2016 Sist endret:08.03.2016)