Setervoller trues av gjengroing

Invitasjon til møte

Gjengroing og skjøtsel av setervoller står på programmet på to informasjonsmøter i regi av nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Møt opp på 705 Senteret i Tydal 31.mai eller i rådhuset i Selbu 1.juni. Presentasjonene fra møtene er lagt ut her.

Presentasjonene fra møtene: 

Tydal 31.mai: NTNU Vitenskapsmuseet v/Anders Lyngstad  Tydal 31.mai

                      Landbrukskontoret Tydal kommune: Støtteordninger til skjøtsel av setervoller

Selbu 1.juni:   NTNU Vitenskapsmuseet v/Anders Lyngstad  Selbu 1.juni

                     Landbrukskontoret Selbu kommune: Støtteordninger til skjøtsel på setervoller

                     Nasjonalparkforvalteren.: Tiltaksmidler til skjøtsel av setervoller

Gjengroing av setervollene våre betyr tap av viktig kulturhistorie og botanisk mangfold. Det er viktig å ta vare på setervollene som elementer i landskapet og som voksested for flere rødliste-arter.

 Ny kartlegging

Botaniker Anders Lyngstad fra NTNU Vitenskapsmuseet er godt kjent med våre fjellområder og har nylig kartlagt tilstanden på setervollene i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. På møte i Selbu vil dette være hovedfokus.

 Fjellfokus

Møte i Tydal holdes i 705 Senteret og er en del av seminarserien «Fjellfokus» . Her vil Anders Lyngstad også snakke om langtidsstudiene av vegetasjon  i Sylan helt tilbake til 1916 før Sylanområdet fikk sitt første vernevedtak.

 Tiltak mot gjengroing

Praktiske skjøtselstiltak på setervoller uten aktiv drift og langt fra veg er en utfordring. Tom Johansen fra SNO har lang erfaring med skjøtsel i verneområder og vil snakke om dette på begge møtene. Her blir det også anledning til erfaringsutveksling.

 Støtteordninger til skjøtsel

Innenfor landbrukets miljøsatsing finnes det støtteordninger til skjøtsel som kan være aktuelle for setervollene våre. Landbruksforvaltningen i kommunen er med og orienterer om dette. Innenfor verneområdene finnes det også midler som skal brukes til skjøtselstiltak.

 Møtene har gratis inngang og enkel servering. Begge møtene starter kl. 19.00

 Arrangør er Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Aktuelle publikasjoner finner du her

(Publisert:12.05.2016 Sist endret:09.06.2016)