Skisseprosjekt for innfallsporter - anbudsfrist 23.04.2020

Nasjonalparkstyret ber om pristilbud på skisseprosjekt for innfallsporter og informasjonspunkt i tilknytning til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde i 2020. Det kreves kompetanse innen landskapsarkitektur med erfaring fra tilsvarende arbeid.

Les: Konkurransegrunnlag for oppdraget her.

 

 

 

(Publisert:27.03.2020)